Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Info

Sõnaraamatus seletatakse lahti õppekorralduslikke termineid. Põhjalikuma ülevaate nendest teemadest saate õppijate kodulehelt.

Labels List