Akadeemiline petturlus on

  • õpiväljundite hindamisel lubamatute materjalide kasutamine
  • lubamatu abi küsimine ja tarvitamine
  • teadmiste omavaheline lubamatu vahetamine
  • teise üliõpilase eest hindamisel osalemine
  • teise töö esitamine enda nime all või selle osade kasutamine ilma nõuetekohase viitamiseta (plagieerimine)
  • iseenda töö uuesti esitamine samas või teises õppeaines, v.a juhul kui õppejõud on seda lubanud

Akadeemilise petturluse ja vääritu käitumise kahtlusega juhtumite menetlemiseks on igas valdkonnas või instituudis komisjon. Komisjoni ettepanekul vormistatakse üliõpilasele hoiatusnoomitus või eksmatrikuleerimine.

Akadeemilise petturluse info kodulehel.


SEOTUD TEEMAD

Plagiaadituvastussüsteem Ouriginal