Title: Akadeemiline petturlus  
Author: Ene Küüner 15.04.2011
Last Changed by: Ene Küüner 24.07.2017
Tiny Link: (useful for email) https://wiki.ut.ee/x/tgru
Export As: Word · PDF  
Incoming Links
Õppekorraldus (2)
    Page: URKUND
    Page: KRATT
Hierarchy
Parent Page
    Home page: Õppekorralduse sõnaraamat
Labels
Global Labels (1)
Outgoing Links
External Links (1)
    www.ut.ee/et/oppimine/uliopilasele/lisaoigused/vaidlustamin…
Õppekorraldus (4)     Page: KRATT
    Page: Eksmatrikuleerimine
    Page: URKUND
    Page: Õpiväljund