Sõnaraamatus seletatakse lahti õppekorralduslikke termineid. Põhjalikuma ülevaate nendest teemadest saate õppekorraldus üliõpilasele kodulehelt.


  • No labels