Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Sõnaraamatus seletatakse lahti õppekorralduslikke termineid. Põhjalikuma ülevaate nendest teemadest saate õppekorraldus üliõpilasele kodulehelt.


  • No labels