Sõnaraamatus seletatakse lahti õppekorralduslikke termineid. Põhjalikuma ülevaate nendest teemadest saate üliõpilasele kodulehelt.