Pane tähele!

Alates 2023. aasta 20. veebruarist kasutavad kõik õppejõud oma tööks ÕIS2. Vaata olemasolevate ja lisanduvate funktsioonide loetelu.

 ÕIS2 kasutamisel on sulle abiks ka ÕISi kasutajatugi (portaal https://it.ut.ee/ois.tugi@ut.ee, 737 6615).

Attention!

From 20 February 2023, all teaching staff will use SIS2. Have a look at the overview of all the functions created for teaching staff member.  

You can also get advice on using SIS2 from SIS user support (request portal https://it.ut.ee/ois.tugi@ut.ee, 737 6615).

Check what you can do in SIS as a lecturer


Try the functions and activities of your role in the SIS2 demo environment.


You can find instructions by entering a keyword into the search box:


Abi ÕIS2 kasutamisel

1) ÕISi logimise juhend. ÕISi sisselogimiseks kasuta TÜ arvutivõrgu keskset kasutajatunnust ja salasõna. 

2) Esmast tuge ÕISi kasutamisel (kasutusjuhendeid, KKK jms) saad käesolevas ÕISi info ja abi keskkonnas olevatest materjalidest.

3) Kontrolli reegleid ja eeskirju

4) Kas viga võib olla juba vigade leotelus?

5) Leidsin uue vea või vajan abi:


(info) Abi küsimisel on alati väga oluline võimalikult täpselt tekkinud probleemi kirjeldada.

  • Milles probleem väljendub?
  • Milliseid tegevusi tegid ÕISis enne seda kui probleemi märkasid?
  • Kas sulle näidatakse veateadet? Millist?

E-kirja teel abi küsimisel soovitame kasutada probleemi kirjeldamiseks ka ekraanipilti.

Assistance in using SIS

1) Instructions to log in to SIS. Use the central username and password of the UT computer network for logging in.  

2) You can get initial support in using SIS (instructionsFAQ etc.) from the materials of this environment of SIS information and help.

3) Check the rules and regulations

4) Can the issue be already included in the list of bugs?

5) I found a new bug or I need help:


(info) When asking for help, always describe the problem as precisely as possible. 

  • What seems to be the problem?
  • What were you doing in the SIS before you noticed the issue?
  • Are you shown an error messages? Which ones?

When asking for help by e-mail, you can also use screenshots to describe the problem.

ÕISi siseveebi pesast leiad palju kasulikku infot ÕIS2 teemal (uudised, koolitused, kasulikud lingid, teekaart ja palju muud).

You can find a lot of useful information such as news, information about training courses, useful links, roadmap and much more on SIS2 on the SIS intranet page.

                                                                                     

                                                                                           

  • No labels