Avalikule kasutajale

Õppijale

Õppejõule

ÕISi info ja abi juhendid


Lugege täpsemalt...

ÕISi kasutaja õigused ja kohustused sõltuvad isiku suhtest (avalik kasutaja, õppija vms) ülikooliga. Lugege täpsemalt...