TEEMAD - TOPICS
PROGRAMMIJUHI MENÜÜ

Töölaud

Teated

Minu õppekavad

Minu programmid


ÜLDINE

Tunniplaanid

Õppeained

Õppekavad

Täiendusõpe

Akadeemiline kalender

DIRECTOR MENU

Dashboard

Messages

My curricula

My programmes


GENERAL

Timetables

Courses

Curricula

Continuing education

Academic calendar

ÕIS, ÕIGUSED SELLE KASUTAMISEKS JA ROLLID - SIS, USER PRIVILEGES AND ROLES

Programmijuhid kasutavad ÕIS1 ja ÕIS2 keskkondi.

Link ÕISi sisenemiseks paikneb ka TÜ kodulehe ülaservas. ÕISi sisselogimiseks saate kasutada TÜ arvutivõrgu keskset kasutajatunnust ja salasõna. Siseneda saab ka ID-kaardi, Mobiil-ID või SmartID abil. Lugege täpsemalt...


ÕISi kasutaja õigused ja kohustused sõltuvad isiku suhtest ülikooliga ja tema ametiülesannetest.

 • ÕIS 1 keskkonnas on programmijuhi õigused kinnitatud õppekavva programmijuhina lisatud isikul, kelle programmijuhiks olemise periood kestab. Vajadusel lisab ÕISi kasutamiseks täiendavad õigused programmijuhi ametikirjelduses fikseeritud tööülesannete tegemiseks struktuuriüksuse ÕISi koordinaator.
 • ÕIS 2 keskkonnas on programmijuhi roll kinnitatud õppekavva programmijuhina lisatud isikul, kelle programmijuhiks olemise periood kestab.


Uueks ÕISi kasutajaks saamisest Lugege täpsemalt...

Programme directors use the SIS1 and the SIS2 environments.

The link for entering the SIS is also located at the top of the UT homepage.  Use the central username and password of the UT computer network for logging in. You can also log in using the ID-card, Mobile-ID or SmartID. For details read...


SIS user’s rights and obligations depend on the person’s relation with the university (public user, learner, etc.) and their .

 • In SIS 1, a person added as a programme director to a confirmed curriculum has the rights of a programme director while their period of being a programme director lasts. Addidtional rights for the use of SIS are granted by the SIS coordinator of the structural unit in accordance with the duties fixed in the job description of the programme director. 
 • In SIS 2, a person added as a programme director to a confirmed curriculum has the role of a programme director while their period of being a programme director lasts.


How new staff members can become SIS users: For details read...

Oma rolli funktsioonide ning tegevustega saad tutvuda ÕIS2 demokeskkonnas.

You can get acquainted with the functions and activities of your role in the SIS2 demo environment.

ABI ÕISI KASUTAMISEL - ASSISTANCE IN USING SIS

Esmast tuge (kasutusjuhendid, KKK jms) ÕISi kasutamisel saate käesolevas ÕISi info ja abi keskkonnas olevatest materjalidest. Eri kasutajagruppide juhendid ja muu ÕISi info on koondatud järgmistele lehtedele:


Kui ÕISi kasutamisel tekib küsimusi või probleeme, siis pöörduge aadressile ois.tugi@ut.ee või helistage telefonile 737 6615.


Kasutajatunnuse ja salasõnaga seotud probleemide korral helistage TÜ arvutiabi telefonile 737 5500 (tööpäeviti 8-17) või saatke kirjalik teade. Enne pöördumist võite tutvuda ka arvutiabi juhenditega, võib-olla leiate abi juba sealt.

Abi küsimisel on alati väga oluline võimalikult täpselt tekkinud probleemi kirjeldada. E-kirja teel abi küsimisel võite kasutada probleemi kirjeldamiseks ka ekraanipilti.

Abi küsimisel on alati väga oluline võimalikult täpselt tekkinud probleemi kirjeldada.

 • Milles probleem väljendub?
 • Milliseid tegevusi tegite ÕISis enne seda kui probleemi märkasite?
 • Kas teile näidatakse veateadet? Millist?

E-kirja teel abi küsimisel võite kasutada probleemi kirjeldamiseks ka ekraanipilti.

ÕISi siseveebi pesast leiad palju kasulikku infot ÕIS2 teemal (uudised, koolitused, kasulikud lingid, teekaart ja palju muud).

You can get initial support (instructions for use, FAQ etc.) for using SIS from the materials of this environment of SIS information and help. Guides for different user groups and other SIS information can be found on the following pages:


When having problems with or questions about SIS contact us at ois.tugi@ut.ee.


In the case of problems related to usernames and passwords, call the UT IT helpdesk, phone 737 5500 (8–17 on working days) or send a message. Before approaching them, you can also read the IT helpdesk guidelines; you may find help from there already.

When asking for help, always describe the problem as precisely as possible. When asking for help by e-mail, you can also use screenshots to describe the problem.

When asking for help, always describe the issue as precisely as possible.

 • What seems to be the problem?
 • What were you doing in the SIS before you noticed the issue?
 • Are you shown an error messages? Which ones?

When asking for help by e-mail, you can also use screenshots to describe the problem.

You can find a lot of useful information such as news, information about training courses, useful links, roadmap and much more on SIS2 on the SIS intranet page.


 • No labels