Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kontaktinfo

Tartu Ülikooli Arvutiabi töötab esmaspäevast reedeni kl 8–18. 


Saada meile teade intsidendist, pöördumine või tellimus

Meie e-posti aadress on arvutiabi@ut.ee

Meie telefoninumber on +372 737 5500 (5500).


Contact information

The University of Tartu Helpdesk works from Monday to Friday from 08:00-18:00.


Send us a message about incident, problem or order 

Our e-mail address is arvutiabi@ut.ee.

Our phone number is +372 737 5500 (5500).