Iga õppeaine kohta koostab vastutav õppejõud õppeaine versiooni, mille kinnitab programmijuht.

Õppeaine versioon sisaldab aine konkreetse toimumisega seonduvat informatsiooni (õppejõud; loengute, praktikumide ja iseseisva töö hulk; iseseisvate tööde loetelu ja juhend nende tegemiseks; eksamile või arvestusele pääsemise tingimused jpm). Kuna aine iga toimumise semestriks luuakse uus õppeaine versioon, on ühe ainega tavaliselt seotud mitu õppeaine versiooni. Õppeaine versioonidele vormistatakse tunnid ja toimub registreerumine.

Õppeainete versioonid on avalikud ja peavad olema õppeinfosüsteemi sisestatud järgmisel õppeaastal õpetamisele tulevate õppeainete kohta 15. aprilliks, võõrkeelsete õppeainete versioonid 1. märtsiks.

Lugege õppeaine kohta ka õppekorraldus üliõpilasele kodulehelt.