Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Õppekavas võib teha muudatusi õppekava statuudis kehtestatud korras igaks õppeaastaks ning muudatustega õppekava on õppekava vastava õppeaasta versioon ehk aasta õppekava. Aasta õppekava sisaldab moodulite ja nendesse kuuluvate õppeainete loetelu.