Õppekavas võib teha muudatusi õppekava statuudis kehtestatud korras igaks õppeaastaks ning muudatustega õppekava on õppekava vastava õppeaasta versioon ehk aasta õppekava. Aasta õppekava sisaldab moodulite ja nendesse kuuluvate õppeainete loetelu.