Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kõrvaleriala on erialaste teadmiste ja -oskuste kogum, mille omandamisel on võimalik täita lihtsamaid tööülesandeid vastaval erialal ja mille baasil saab jätkata õpinguid sama eriala magistriõppes.

Kõrvaleriala maht on 60 EAPd. Kõrvaleriala koosneb peaerialaga erinevast suunamoodulist, erialamoodulist ja valikmoodulist. Infot õppekavas sisalduva kõrvaleriala kohta saab vastava aasta õppekava versioonist. Kõrvaleriala võtmise kohta saab lähemalt lugeda üliõpilasele kodulehelt.


SEOTUD TEEMAD

Peaeriala

Õppekava ülesehitus

Moodulite valimine