Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Eksmatrikuleerimine on üliõpilase üliõpilaste nimekirjast väljaarvamine. See võib toimuda ülikooli algatusel või üliõpilase algatusel. Eksmatrikuleerimise põhjused on välja toodud üliõpilasele kodulehel.


SEOTUD TEEMAD

Reimmatrikuleerimine

Eksternina õppimine