Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Õppekorralduseeskiri on Tartu Ülikooli regulatsioon, mida võtab vastu ja muudab ülikooli senat.

Õppekorralduseeskiri reguleerib kogu õppetööd sh eksamikorraldust, ainetele registreerimist, infot ainekava ja õppekava kohta, akadeemilist puhkust jne.

Õppekorralduseeskiri on üleval ülikooli kodulehel.