Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Õppekorralduseeskiri on Tartu Ülikooli regulatsioon, mille võtab vastu ja muudab ülikooli senat.

Õppekorralduseeskiri reguleerib kogu õppetööd, sh eksamikorraldust, ainetele registreerimist, infot ainekava ja õppekava kohta, akadeemilist puhkust jne.