Õpitud semester on semester, mille jooksul on üliõpilasel õppekohal õppimise päevi üle poole semestrist (üle 70 päeva) ja mil üliõpilase akadeemiline puhkus või pikendatud nominaalaeg kestab alla poole semestrist. Iga õpitud semestri eest lisandub kohustuslikule õppemahule 30 EAP-d.

Õpitud semestreid loetakse alates immatrikuleerimise alguskuupäevast, reimmatrikuleerimisel reimmatrikuleerimise alguskuupäevast.

Kui õpitud semestrite arv ületab õppekava nominaalkestuse semestrite arvu, siis loetakse õpitud semestrite arvuks õppekava nominaalkestuse semestrite arvu. Näiteks kui õppekava nominaalkestus on 3 aastat (6 semestrit) ja õpitud semestrite arv on 7, siis nominaalmaht leitakse 6 semestri järgi.


SEOTUD TEEMAD

Nominaalmaht

Õppekava täitmise maht