Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Õpitud semester on semester, mille jooksul õppijal on õppekohal õppimise päevi vähemalt 70 (pool või üle poole semestrist) ja mil õppija viibis akadeemilisel puhkusel ja/või pikendatud nominaalajal alla 70 päeva (alla poole semestrist). Kui akadeemilisel puhkusel ja/või pikendatud nominaalajal ollakse üle poole semestrist (üle 70 päeva), siis seda semestrit ei loeta õpitud semestriks.

Õpitud semestreid loetakse alates immatrikuleerimise alguskuupäevast, reimmatrikuleerimisel reimmatrikuleerimise alguskuupäevast.

Kui õpitud semestrite arv ületab õppekava nominaalkestuse semestrite arvu, siis loetakse õpitud semestrite arvuks õppekava nominaalkestuse semestrite arvu. Näiteks kui õppekava nominaalkestus on 3 aastat (6 semestrit) ja õpitud semestrite arv on 7, siis nominaalmaht leitakse 6 semestri järgi.


SEOTUD TEEMAD

Nominaalmaht

Õppekava täitmise maht