Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Õppekava nominaalkestus on õppekava läbimiseks kehtestatud aeg. Akadeemilise puhkuse ajaks nominaalkestuse arvestamine peatub.


SEOTUD TEEMAD

Õppeastmed

Õppekava ülesehitus