Õppekava nominaalkestus on õppeakava läbimiseks kehtestatud aeg. Akadeemilise puhkuse ajaks nominaakestuse arvestamine peatub.


SEOTUD TEEMAD

Õppeastmed

Õppekava ülesehitus