Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Erialamoodul on bakalaureuseõppekava õppeainete moodul (kogum), mille läbimise järel omandatakse minimaalsed teadmised, oskused ja pädevused mingil erialal töötamiseks või erialaõpingute jätkamiseks magistriõppes. Erialamooduli õppeainete valimise tingimuseks võib määrata eeldusaineid kuni 12 EAP mahus.


SEOTUD TEEMAD

Õppekava ülesehitus

Moodulite valimine