Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ülikooli akadeemilise struktuuri moodustavad instituudid ja kolledžid, mis koonduvad nelja valdkonda. Iga valdkonna tegevust koordineerib valdkonna nõukogu. Valdkonna tööd juhib dekaan. Valdkonnad on: