Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Magistriõppekava nominaalkestus on kaks aastat ja maht 120 EAP. Magistriõpe on kõrghariduse teise astme õpe, mille kestel üliõpilane süvendab erialateadmisi ja -oskusi ning omandab iseseisvaks tööks ja doktoriõppeks vajalikke teadmisi ja oskusi. Magistriõppekava on struktureeritud õppeainete kogumitena (moodulitena) ja sisaldab magistriõpinguid ja magistrieksamit või magistritööd. Magistriõppesse astumisel võib seada eeldusaineid kuni 60 EAP mahus.

Magistriõppe lõpetanud isikule antakse diplom (hõbedasel plangil, tähis M), mis tõendab magistriõppe õppekava täitmist. Lõpetajale antakse magistrikraad. Magistrikraad võimaldab alustada õpinguid doktoriõppes.


SEOTUD TEEMAD

Õppeastmed