Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Iseseisev töö on õpiväljundite saavutamiseks vajalike teadmiste omandamine iseseisvalt vastavalt õppejõu antud ülesannetele. Iseseisev töö on üks õppetöövorme, mille osakaal määratakse kindlaks ainekavas.


SEOTUD TEEMAD

Kontaktõpe

Praktika