Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Päevaõpe on õppevorm, kus eeldatakse üliõpilase igapäevast osavõttu õppetööst. Sisuliselt sarnane mõiste on statsionaarne õpe, mis on igapäevaselt ehk rohkem kasutusel. Päevaõppe õppevormi lühend õppeinfosüsteemis on Stats.

Ülikooliseadusest tulenevalt on siiski neil kahel teriminil (päevaõpe ja statsionaarne õpe) erinevus, statsionaarne õppevorm oli kasutusel kuni 2002 vastuvõetud üliõpilastel puhul, päevaõpe on kasutusel alates 2003 vastuvõetud üliõpilaste korral.


SEOTUD TEEMAD

Õppevormi vahetus