Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Päevane õpe on õppevorm, kus eeldatakse üliõpilase igapäevast osavõttu õppetööst. Sisuliselt sarnane mõiste on statsionaarne õpe, mis on igapäevaselt ehk rohkem kasutusel. Päevase õppe õppevormi lühend õppeinfosüsteemis on Stats.

Ülikooliseadusest tulenevalt on siiski neil kahel teriminil (päevane õpe ja statsionaarne õpe) erinevus, statsionaarne õppevorm oli kasutusel kuni 2002 vastuvõetud üliõpilastel puhul, päevane õpe on kasutusel alates 2003 vastuvõetud üliõpilaste korral.


SEOTUD TEEMAD

Õppevormi vahetus