Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ülikool teavitab ÕISi kaudu üliõpilast teda puudutavatest korraldustest (eksmatrikuleerimine, akadeemiline puhkus, õppeaja pikendamine jms). Info korralduste  ja teated õppetöö kohta saadetakse üliõpilase ÕISi elektronteadete postkasti ning kõigile üliõpilase kontaktandmetesse märgitud e-posti aadressidele, millega ülikool loeb teate edastatuks.