Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Doktoriõppekava nominaalkestus on neli aastat ja maht 240 EAP.

Doktoriõpe on kõrghariduse kõrgeima astme õpe, mille kestel üliõpilane omandab iseseisvaks teadus-, arendus- või kutsealaseks loometööks vajalikud teadmised ja oskused.

Õppe lõpetanud isikule antakse diplom (kuldsel plangil, tähis O), mis tõendab õppekava täitmist. Lõpetajale antakse doktorikraad. Doktorikraad on teaduskraad, mille saamiseks koostatakse ja kaitstakse doktoritöö – iseseisev teaduslik uurimus või loometöö.


SEOTUD TEEMAD

Õppeastmed

Doktoriõppe eesmärgid