Õppesuund on kõrgharidusstandardis kehtestatud hariduse liigituse osa,  mis kuulub õppevaldkonda ning hõlmab teoreetilistelt alustelt lähedasi õppekavade rühmi.

AEGUNUD, 01.09.2019 JÕUSTUS UUS KÕRGHARIDUSSTANDARD. https://www.riigiteataja.ee/akt/112072019017

Õppesuunad õppevaldkonniti on:

 • hariduse õppevaldkonnas on:
  1. õpetajakoolitus
  2. kasvatusteadused
 • humanitaaria ja kunsti õppevaldkonnas on:
  1. kunstid
  2. humanitaaria
 • sotsiaalteaduste, ärinduse ja õiguse õppevaldkonnas on:
  1. sotsiaal- ja käitumisteadused
  2. ajakirjandus ja infolevi
  3. ärindus ja haldus
  4. õigus
 • loodus- ja täppisteaduste õppevaldkonnas on:
  1. bioteadused
  2. füüsikalised loodusteadused
  3. matemaatika ja statistika
  4. arvutiteadused
 • tehnika, tootmise ja ehituse õppevaldkonnas on:
  1. tehnikaalad
  2. tootmine ja töötlemine
  3. arhitektuur ja ehitus
 • põllumajanduse õppevaldkonnas on:
  1. põllumajandus, metsandus ja kalandus
  2. veterinaaria
 • tervise ja heaolu õppevaldkonnas on:
  1. tervis
  2. sotsiaalteenused
 • teeninduse õppevaldkonnas on järgmised:
  1. isikuteenindus
  2. transporditeenused
  3. keskkonnakaitse
  4. turvamine