Õppevaldkond on kõrgharidusstandardis kehtestatud hariduse liigituse osa, mis hõlmab sisult lähedasi õppesuundi.

Vastavalt kõrgharidusstandardi lisale 2 on Eestis kõrgharidussüsteemis kaheksa valdkonda:

1) haridus;
2) humanitaaria ja kunst;
3) sotsiaalteadused, ärindus ja õigus;
4) loodus- ja täppisteadused;
5) tehnika, tootmine ja ehitus;
6) põllumajandus;
7) tervis ja heaolu;
8) teenindus.

Tartu Ülikoolis õpetatakse õppekavasid neist seitsmes valdkonnas, st va põllumajandusvaldkonnas.

Õppekava õppevaldkond on leitav ÕISist õppekava üldandmete juurest (vt joonis).