Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Rakenduskõrghariduse õppekava nominaalkestus on 3-4 aastat ja maht 180-240 EAP. Rakenduskõrgharidusõpe on kõrghariduse esimese astme õpe, mille kestel üliõpilane omandab kindlal kutsealal töötamiseks või magistriõppes edasiõppimiseks vajalikud pädevused. Õppekavast vähemalt 15% moodustab praktika.

Õppe lõpetanud isikule antakse diplom (hallikassinisel plangil, tähis E) rakenduskõrgharidusõppe õppekava täitmise kohta – rakenduskõrgharidusõppe diplom.


SEOTUD TEEMAD

Õppeastmed