Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Immatrikuleerimine on isiku üliõpilaste nimekirja arvamine. Immatrikuleeritakse õppeprorektori korraldusega. Korralduses näidatakse ära õppeaja algus ja lõpp vastavalt antud õppekava nominaalkestusele.