Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Valikmoodul on õppeainete moodul (kogum) pea- või kõrvaleriala täiemahuliseks komplekteerimiseks. Valikmoodilina võib arvestada ka osa suuna- ja/või erialamoodulist. Valikmooduliks võib olla valikainete loend, mille hulgast peab üliõpilane valima õppeaineid õppekavas ettenähtud mahus. 


SEOTUD TEEMAD

Õppekava ülesehitus

Pea- ja kõrvaleriala