Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Programmipõhise õppe eesmärk on tagada õppetöö kvaliteet, vastata paindlikult ühiskonna vajadustele ja kindlustada õppekava arendus. Programm hõlmab õppekava arendust, õppetöö korraldust, kaasnevaid tugiteenuseid jm.

Programmi vahetu korraldaja on programmijuht, kes kutsub kokku programminõukogu. Programminõukokku kuuluvad kõigi õppekava haldajaks määratud struktuuriüksuste, tööandjate ja üliõpilaste esindajad.