Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Nominaalaja pikendamine on õppekava nominaalkestuse pikenemine (õppe lõpukuupäeva edasi lükkumine). Nominaalaeg pikeneb süvendatult riigikeele õppimisel ja/või väliskõrgkooli õppima asumisel.

Süvendatult riigikeele õppimisel pikeneb nominaalaeg 6 kuu või 12 kuu võrra vastavalt määratud eesti keele õppe mahule. Välismaale õppima siirdumisel pikeneb nominaalne õppeaeg väliskõrgkoolis õpitud semestrite võrra kui väliskõrgkoolis viibiti vähemalt 3 kuud semestrist ja seal sooritatud õppeaineid arvestati õppekava täitmisel vähemalt 15 EAP mahus.

 


SEOTUD TEEMAD

Õppekava nominaalkestus

Õpingute pikendamine

 

  • No labels