Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamist (VÕTA) võib taotleda vastuvõtutingimustele vastavaks määramisel ja õppekava täitmisel. Hinnata saab lasta oma varasemaid õpinguid, töökogemust, täiendusõpet ja vaba aja raames toimunud õppimist. Hindamisel lähtutakse kuivõrd omandatud töökogemus või saavutatud õpiväljundid vastavad õppeaine/õppekava eesmärkidele. VÕTA kohta saab lähemalt lugeda üliõpilasele kodulehelt.


SEOTUD TEEMAD

Külalisüliõpilasena õppimine teises Eesti kõrgkoolis