Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ekstern on isik, kellele on antud õigus täita õppekava, sh sooritada eksameid ja arvestusi ja/või sooritada lõpueksam või kaitsta lõputöö. Eksterni ei immatrikuleerita. Lugege eksterni staatusega seotud toimingutest ka üliõpilasele kodulehelt.