Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Sessioonõpe on õppevorm, kus kontaktõpe korraldatakse sessioonidena. Suur rõhk on üliõpilaste iseseisval tööl. Lähemalt loe üliõpilasele kodulehelt.


SEOTUD TEEMAD

Õppevormi vahetus