Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Õppeplaan on vorm, kuhu pannakse kirja teises kõrgkoolis läbitavad ained ja need õppekavas ettenähtud ained, mille mille asendamist üliõpilane taotleb. Nii saab lasta plaanitud ainete sobivuse õppekavasse ette ära hinnata. Õppeplaan tehakse enne teise kõrgkooli õppimaasumist.


SEOTUD TEEMAD

Vahetusüliõpilaseks välismaale

Külalisüliõpilasena õppimine teises Eesti kõrgkoolis