Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Integreeritud õppekavade õpiväljundid on seatud samadel alustel magistriõppekavadega. Integreeritud õppekavade alusel toimub õpe arsti, hambaarsti, proviisori ja klassiõpetaja õppekavadel.

Arstiteaduse õppekava nominaalkestus on kuus aastat ja maht 360 EAP. Hambaarstiteaduse, proviisori ja klassiõpetaja õppekavade nominaalkestus on viis aastat ja maht 300 EAP. Arstiteaduse, hambaarstiteaduse ja proviisori õppekavad koostatakse vastavalt vabariigi valitsuse kehtestatud raamnõuetele, klassiõpetaja õppekavad koostatakse vastavalt vabariigi valitsuse määrusega kehtestatud õpetajate koolituse raamnõuetele.

Õppe lõpetamisel antakse diplom (hõbedasel plangil, tähis M) vastava õppekava täitmise kohta. Integreeritud õppe lõpetajale antakse üldjuhul magistrikraad. Erandiks on arsti- ja hambaarstiõpped, mille lõpetamisel antakse magistrikraad nimetusega vastavalt arstikraad ja hambaarstikraad. Integreeritud õppe lõpetamisel antud kvalifikatsioon võimaldab alustada õpinguid doktoriõppes.