Õppekava täitmise nominaalmaht on 30 EAP semestris ja 60 EAP õppeaastas.

Õppekava täitmise maht leitakse:

  • üliõpilase edasjõudmise jägimiseks
  • iga semestri lõpus puuduoleva õppe mahu ja hüvitamisele kuuluva mahu kumulatiivseks arvutamiseks
  • õppekava täitmise % arvutamiseks nominaalmahu järgi EHISesse edastamiseks
  • õppekava täitmise % arvutamiseks nominaalmahu järgi erialastipendiumi taotlemiseks ja (ilma VÕTAta) tulemusstipendiumi taotlemiseks

EHISesse edastatud õppekava täitmise % on aluseks vajaduspõhise õppetoetuse taotlemisel.

Õppekava täitmise mahtu vaadatakse õppekava kontekstis, st õppekavast valitud moodulite ja õppeainete suhtes (mitte õppetöö tulemuste lehelt). Vabaaineid võetakse arvesse vabaainete mooduli mahu ulatuses. Kui üliõpilane on arvatud eesti keele süvaõppesse, lähevad vabaainetest arvesse ka süvaõppe mahu ulatuses süvaõppe ained.

Kui üliõpilane ÕISis oma valikuid (mooduleid) õppekavas muudab, uueneb vastavalt uutele valikutele õppekava täitmise maht järgmiseks päevaks.

 


SEOTUD TEEMAD

Nominaalmaht

Õpitud semester