Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Õppekohtade esmatäitmine toimub õppeasutuse kehtestatud korras vastavalt sisseastumistulemuste paremusjärjestusele. Õppekohtade arv selgub ülikooli ja riigi vahelises lepingus.


SEOTUD TEEMAD

Vabade kohtade täitmine

Õppekohad