Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Õpingute pikendamist ehk õppe lõpukuupäeva edasilükkamist saab taotleda akadeemilise mahajäämuse likvideerimiseks täiskoormusega õppides 12 kuu ulatuses igas õppeastmes. Osakoormusega õppes õppinud üliõpilasel on õigus õpinguid pikendada osakoormusega õppes õpitud aja võrra. Enne üliõpilase pikendusaastale lubamist kontrollitakse üliõpilase õppekoormust. Õpingute pikendamise kohta saab lähemalt lugeda üliõpilasele kodulehelt.