Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Bakalaureuseõppekava nominaalkestus on kolm aastat ja maht 180 EAP. Bakalaureuseõpe on kõrghariduse esimese astme õpe, mille kestel üliõpilane süvendab oma üldhariduslikke teadmisi, omandab eriala alusteadmisi ja -oskusi ning magistriõppeks ja töö alustamiseks vajalikke teadmisi ja oskusi. Lähemalt bakalaureuseõppekava ülesehitusest saab lugeda õppijate kodulehelt.

Õppe lõpetanud isikule antakse diplom (rohekaskollasel plangil, tähis L), mis tõendab bakalaureuseõppe õppekava täitmist. Lõpetajale antakse bakalaureusekraad.


SEOTUD TEEMAD

Õppeastmed

Õppekava täitmine

Pea- ja kõrvaleriala

Moodulite valimine