Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kontaktõpe on õpiväljundite saavutamiseks korraldatav loeng, seminar, praktikum, kollokvium või individuaaltund (või mingi muu õppetöövorm), mis on suunatud teadmiste ja oskuste omandamisele. Kontaktõpe toimub õppekeskkonnas (sealhulgas e-õppes), milles osalevad nii üliõpilane kui õppejõud. Õppetöövormide osakaal määratakse kindlaks ainekavas.


SEOTUD TEEMAD

Iseseisev töö

Praktika