Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Õpiväljundite hindamise skaalad on eristav hindamine ehk eksam ja mitteeristav hindamine ehk arvestus.

Õppeaine loetakse läbinuks pärast hindamisel positiivse tulemuse saamist. Positiivsed tulemused hindamisskaalal on A, B, C, D, E ning "arvestatud". Negatiivsed tulemused on hinded F ning "mittearvestatud". Eksamite ja arvestuste kohta loe õppijate kodulehelt.


SEOTUD TEEMAD

Õpiväljundid