Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Õppekava, mooduli ja õppeaine mahtu arvestatakse õppetöö ühikutes ehk Euroopa ainepunktisüsteemi ainepunktides (EAP). Ühele ainepunktile vastab 26 tundi üliõpilase tööd (see moodustab 1560 tundi ehk 60 EAP-d õppeaastas), kuhu on arvestatud kontaktõpe, iseseisev töö ja õpiväljundite hindamine.

Kuni 31.08.2009 kehtinud ainepunktisüsteemi üks ainepunkt (AP) vastab 40 tunnile ehk ühele õppenädalale, mille üliõpilane on õppetööks kulutanud.