Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Vastutav õppejõud koostab õppeaine kohta ainekava ja vastutab õppeaine läbiviimise eest. Kui õppeainet õpetavad mitu õppejõudu, siis üks neist on vastutav. Vastutav õppejõud peab tagama õppeaine sidusa õpetamise. Vastutava õppejõu nime näete ainekava vaatamise vormil.