Vastutav õppejõud koostab õppeaine kohta õppeaine versiooni ja vastutab õppeaine läbiviimise eest. Kui õppeainet õpetavad mitu õppejõudu, siis üks neist on vastutav. Vastutav õppejõud peab tagama õppeaine sidusa õpetamise. Vastutava õppejõu nime näete õppeaine vaatamise vormil.