Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Külalisüliõpilane on mõnda teise kõrgkooli immatrikuleeritud üliõpilane, kes arvatakse vormikohase isikliku avalduse alusel õppeprorektori korraldusega ülikooli õppima kuni üheks õppeaastaks. Väliskülalisüliõpilane on külalisüliõpilane, kellel ei ole Eesti kodakondsust ega pikaajalise elaniku elamisluba. Külalisüliõpilast ei immatrikuleerita. Lugege külalisüliõpilase staatusega seotud toimingutest ka üliõpilasele kodulehelt.