Õppekava täitmise nominaalmaht on iga üliõpilase õpitud semestrite arvule vastav õppekava täitmise kohustuslik maht. Iga õpitud semestri kohta lisandub nominaalmahule 30 ainepunkti.

Nominaalmaht leitakse selleks, et

  • arvutada kumulatiivselt iga semestri lõpus puuduolev maht ning hüvitamisele kuuluv maht
  • arvutada õppekava täitmise % EHISesse edastamiseks
  • arvutada õppekava täitmise % erialastipendiumi taotlemiseks ja (ilma VÕTAta) tulemusstipendiumi taotlemiseks

EHISesse edastatud õppekava täitmise % on aluseks vajaduspõhise õppetoetuse taotlemisel.

Nominaalmahu leidmiseks tuleb korrutada õpitud semestrite arv nominaalmahuga ühes semestris (30 EAP, v.a meditsiiniteaduste valdkonna integreeritud õppes). Näiteks, kui õpitud semestreid on kaks, siis nominaalmaht on 2x30=60 EAP.


SEOTUD TEEMAD

Õpitud semester

Õppekava täitmise maht