Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Praktika on õpiväljundite saavutamiseks korraldatav sihipärane tegevus, mis on suunatud õpitud teadmiste ja oskuste rakendamisele töökeskkonnas õppeasutuse määratud vormis ning juhendaja juhendamisel. Praktika on üks õppetöövorm, mille osakaal määratakse kindlaks ainekavas.


SEOTUD TEEMAD

Iseseisev töö

Kontaktõpe