Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Peaeriala on erialaste teadmiste, oskuste ja pädevuste kogum, mis vajalik vastaval erialal tööle asumiseks ning mille baasil on võimalik jätkata õpinguid sama eriala magistriõppes.

Peaeriala maht on vähemalt 108 EAPd, lisaks veel lõputöö või lõpueksam. Peaeriala koosneb kahest alusmoodulist, vähemalt ühest suuna- ja vähemalt ühest erialamoodulist, valikmoodulist ning lõputööst või -eksamist.Õppekavas võib sisalduda üks või mitu peaeriala, vastava info leiab õppekava üldandmete juurest. Peaeriala kohta leiab täpsemat infof üliõpilasele kodulehelt.


SEOTUD TEEMAD

Kõrvaleriala

Õppekava ülesehitus

Moodulite valimine

Õppekava täitmine