Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 1. Täiendusõppeprogrammi vormistamine: üldandmete lisamine (muuhulgas programmi liigi määramine) ja igaks toimumise korraks toimumise lisamine. Uue teemadest koosneva programmi saab vormistada ka tasemeõppe ainet ja selle ainekava aluseks võttes.
 2. Isikute registreerimine toimumisele: isik registreerub ise või registreerib teda töötaja.
 3. Programmile registreerunute täiendusõppeprogrammil osalejateks vormistamine korraldusega määramine täiendusõppeprogrammil õppijaks.
 4. Kui tegemist on ainetest koosneva täiendusõppeprogrammiga, tuleb vormistada programmi sisusse kuuluvatele ainetele ainekavad ja täiendusõppeprogrammile õppijaks vormistatud isikud registreerida ka nendele. Registreerida saab korraga kõik mingile programmile õppijaks vormistatud täiendusõppijad.
 5. Kui isik ei ilmu õppetööle, saab isiku õppijaks vormistamise tühistada korraldusega täiendusõppija õppekoha tühistamine.
 6. Kui isik katkestab õpingud, saab selle vormistada korraldusega nimekirjast väljaarvamine (täiendusõppe õppija).
 7. Ainetest koosneva täiendusõppeprogrammi korral on õppetulemusi võimalik arvestada VÕTAga.
 8. Vajadusel saab õppijaks vormistatule vormistada teatise õppimise kohta.
 9. Tulemuste protokollimine 
  1. Teemadest koosnevale programmile täiendusõppeprogrammi protokolliga
  2. Ainetest koosneva programmi ainetele eksamiprotokollidega. NB Alates 2023.a saab tulemusi sisestada ka ÕIS2-s, vt Kuidas hindeid sisestada - Üldine info
  3. Kui ainetest koosnev programm on ülikoolidevaheline, siis , sh ülikoolidevahelise programmi partnerülikooli ainetele ühisõppekava ainete protokollidega
 10. Alates 21.05.2016 lõppenud programmid
  1. Tunnistuse vormistamine: tunnistus täiendusõppeprogrammil osalejale
  2. Tunnistuse lisa vormistamine: tunnistuse lisa täiendusõppeprogrammil osalejale
  3. Tõendi vormistamine: tõend täiendusõppeprogrammil osalejale
 11. Enne 21.05.2016 lõppenud programmid
  1. Tunnistuse vormistamine: tunnistus täiendusõppeprogrammil osalejale (kuni 20.05.2016).
  2. Hinnetelehe vormistamine: hinneteleht täiendusõppeprogrammil osalejale (kuni 20.05.2016).
  3. Täiendusõppeprogrammil õppijatele väljastatud tunnistustest saate ülevaate väljundiga Täiendusõppe lõpudokumentide register.

...