• Õppekoha saab tühistada vaid juhul, kui täiendusõppija pole üheski protokollis ning talle pole vormistatud teatist, tunnistust, tunnistuse lisa ega tõendit. Protokollid ega dokumendid ei tohi olla ka tühistatud olekus.
 • Tühistada saab ainult õppekohti, mille aluseks olevad korraldused on registreeritud kuni 1000 päeva tagasi.
 • Kui õppima arvamise korralduse registreerimisest on möödas rohkem kui 1000 päeva või on õppija kohta tühistatud protokoll või dokumendid, siis täiendusõppija õppekoha tühistamise korraldust ei saa vormistada ja õppekoha tühistamiseks tuleb vormistada korralduse muutmise või tühistamise korraldus.

Korralduse kinnitamisel dokumendihalduse infosüsteemis ei tühistata automaatselt õppija registreeringuid õppeainetele. Kui õppijal ei ole rohkem ühtegi hetkel kehtivat õppekohta, tühistage enne korralduse vormistamisega alustamist tema registreeringud õppeainetelt.


 • Korralduse lisamiseks määrake üliõpilasolekute mooduli esilehel dokumendi tüübiks prodekaani või struktuuriüksuse juhi korraldus ja dokumendi liigiks täiendusõppija õppekoha tühistamine (joonisel p 1) ning vajutage nupule Lisa dokument (joonisel p 2).
 • Kui tegemist on mitteakadeemilise asutuse korraldatava täiendusõppega, määrake dokumendi tüübiks prorektori korraldus ja dokumendi liigiks immatrikuleerimise tühistamine ja pärast korraldusele isikute lisamine selle alaliigiks täiendusõppija õppekoha tühistamine

 • Avaneb aluskorralduse otsimise vorm (vt joonis). Aluskorralduse rippmenüüsse pakutakse kuni 1000 päeva tagasi registreeritud korraldusi määramine täiendusõppeprogrammil õppijaks ja määramine täiendusõppijaks. Valige nende hulgast sobiv.

 • Seejärel näidatakse nimekirja isikutest, kes sellel korraldusel on (vt joonis). Täitke märkeruudud selle õppija või nende õppijate nime(de) ees, kelle õppekoha soovite tühistada (joonisel p 1) ja vajutage nupule Lisa valitud isikud (joonisel p 2).

 • Valitud isik ilmub korraldusele (vt joonis). Kui isik on juba lisatud protokolli ja/või mingile dokumendile, kuvatakse teated: Õppekohaga on seotud õppetöö tulemused ja/või Isik on mingil dokumendil, õppijaks arvamist ei saa tühistada.
 • Kui lisasite mõne õppija korraldusele ekslikult ja ei soovi tema õppekohta tühistada, täitke õppija nime real märkeruut veerus Eemalda. Õppija eemaldatakse korralduselt korralduse andmete salvestamisel.

 • Välja Päis tekst on täidetud automaatselt vastavalt dokumendi alaliigile.
 • Vajadusel saate sisestada korraldusele lisainfo. Selleks vajutage väljal Lisainfo nupule Muuda, sisestage tekst ja vajutage nupule Sulge.
 • Määrake Alus rippmenüüst dokumendi alus. Kui sobivat aluse teksti ei ole, siis lisage see vajutades nupule Muuda/lisa. Vajadusel lugege aluste haldamisest peatükist "Dokumendi aluste haldamine".
 • Määrake Dokumendi allakirjutaja rippmenüüst dokumendi allakirjutaja ja Dokumendi koostaja rippmenüüst dokumendi koostaja. Kui sobivat allakirjutajat või koostajat ei pakuta, siis lisage nad vajutades nupule Muuda/Lisa. Dokumendi allakirjutajate ja koostajate haldamisest lugege täpsemalt peatükist "Dokumendi allakirjutajate ja koostajate haldamine".
 • Dokumendi jaluse teksti lisamiseks vajutage väljal Jalus nupule Muuda. Sisestage jaluse tekst ja vajutage nupule Sulge.
 • Korraldus salvestamiseks vajutage korralduse lisamise vormi alaservas nupule Salvesta. Tekib loomisel olekus korraldus.
 • Järgmiseks sammuks on korralduse väljastamine ja seejärel DHISis kinnitamine.